A-| A+ style blue style brown style purple style black
 
 
 
DKICTKKM :: No Semakan 4
Siapa di atas talian
25 pengunjung dalam talian ()

Members: 0
Guests: 25

more...
Sistem Intranet
MyCSSMenu Save Document
Penghargaan Komen

Sistem Tempahan
Bilik Gunasama
Hospital Keningau


MSISO 9001:2015


Sistem Ujian Kejururawatan


Sistem eLatihan


eSajian


Laporan Mingguan Aktiviti Bebas Denggi
Audio & Video Klip
MyCSSMenu Save Document

1
Dr. Ridwan Bin Hashim
PENGARAH HOSPITAL
KETUA JABATAN PENGURUSANEN. YAHYA IDRIS
Ketua Bahagian Pentadbiran

Pen, Peg. Tadbir N32


EN. MOHD. AZRIE ABDULLAH
Bahagian Perkhidmatan

Pen, Peg. Tadbir N27

 


Unit Perkhidmatan/Pentadbir
an


Unit Kewangan


Unit Khidmat PelangganPERLHIDMATAN KAMI

PENTADBIRAN
PERKHIDMATAN
SEUMBER MANUSIA
KEWANGAN
PEMBANGUNAN
ASET DAN PEROLEHAN


PENGURUSAN dan KEWANGAN

PENGENALAN

Bahagian Pentadbiran Hospital Keningau diketuai oleh seorang Pengarah Gred UD54 sebagai Ketua Jabatan Pengurusan dan mempunyai seorang Penolong Pegawai Tadbir Gred N32 dan dibantu oleh Penolong Pegawai Tadbir N27 yang bertanggungjawab dalam semua aspek hal ehwal pengurusan. Pentadbiran ini dibahagikan kepada dua bahagian iaitu Perkhidmatan dan juga Kewangan. Bahagian ini mempunyai seramai 30 orang anggota di dalam pelbagai kategori dan bertanggungjawab memberi perkhidmatan sokongan yang profesional dan berkualiti kepada hospital dan pelanggangnya bertepatan dengan sebuah organisasi yang profesional dan cemerlang.
 
OBJEKTIF


Mengendalikan keseluruhan dasar hospital serta menentukan agar semua aktiviti-aktiviti hospital dapat dididilaksanakan dengan teratrur, cekap dan berkesan dalam aspek-aspek pengurusan pentadbiran, personal, kewangan, pembangunan dan latihan.

PIAGAM PELANGGAN

Setiap pelanggan akan dilayan dengan baik, mesra, bertimbangrasa, hormat dan bersopan santun, jujur dan ikhlas.

 


BAHAGIAN KEWANGAN


Bahagian Akaun ( Kewangan ) memberikan perkhidmatan perkhidmatan di bawah dengan cekap, cepat, dan amanah sepanjang masa.

Membuat pembayaran gaji dan potongan melalui PML ( Borang A ) sebelum tarikh akhir yang telah di tetapkan oleh Jabatan Akauntan setiap bulan.


Membuat pembayaran dan potongan melalui baucar berasingan dalam tempoh 10 hari dari tarikh terima dokumen lengkap.

Memproses sijil gaji akhir ( LPC ) dalam masa 7 hari dari tarikh dokumen.

Memproses pembayaran tuntutan/bil dalam tempoh 30 hari seslepas menerima dokumen/bil yang lengkap.

BAHAGIAN PERKHIDMATAN / PENTADBIRAN

Bahagian pentadbiran dan perkhidmatan memberikan perkhidmatan – perkhidmatan di bawah dengan cekap, cepat dan amanah sepanjang masa.

Mengemaskini buku perkhidmatan dalam tempoh 7 hari waktu bekerja dari tarikh terima dokumen.


Penyediaan semua jenis dokumen perkhidmatan dan di edarkan kepada pihak berkenaan dalam tempoh 3 hari dari tarikh terima arahan.

Memproses semua permohonan cuti dalam masa 7 hari dari tarikh penerimaan.

Pengesahan dalam jawatan diproses tempoh 3 bulan dari tarikh terima dokumen yang lengkap.

Persaraan diproses 1 tahun sebelum tarikh persaraan.

Permohonan untuk perbaharui kontrak dihantar 9 bulan sebelumm tamat kontrak.


AKTIVITI-AKTIVIT
I


Menguruskan hal-hal perkhidmatan kakitangan seperti pelantikan, cuti, kenaikan pangkat, latihan, kursus dan pencen.

Menyelesaikan masalah-masalah melalui mesyuarat sama ada di peringkat jabatan ataupun kementerian.

Menguruskan hal-hal kewangan hospital termasuk penyediaan anggaran belanja mengurus, perjawatan dan pembangunan.

Menguruskan pembayaran bagi perkhidmatan dan bekalan.

Menguruskan perbelanjaan hospital mengikut peraturan dan kelulusan disamping memastikan semua hasil kerajaan dipungut dan dimasukkan ke dalam kira-kira yang sewajarnya.

Sebarang Pertanyaan:

Sila hubungi:
JABATAN PENGURUSAN
Bahagian Pentadbiran dan Kewangan

Aras 2
Hospital Keningau
Tel: 087-313000 |||| Fax: 087-331595

PENGURUSAN - UNIT PENTADBIRAN & KEWANGAN

© Copyright Hospital Keningau. Unit Pentadbiran & Kewangan

   Waktu Melawat
Isnin - Jumaat
12.30pm - 2.00pm
4.30pm - 7.30pm

Sabtu, Ahad
& Cuti Umum
12.30pm - 7.30pm
Capaian Terus
Pautan Agensi
SMS dan Ambil
Persijilan
 
 
 
Hak Cipta Terpelihara ® Portal Hospital Keningau2018 Dasar Privasi Dasar Keselamatan      

P E N A F I A N
Hospital Keningau, Sabah, Malaysia
tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan oleh penggunaan maklumat yang dicapai daripada portal ini.