A-| A+ style blue style brown style purple style black
 
 
 
DKICTKKM :: No Semakan 4
Siapa di atas talian
34 pengunjung dalam talian ()

Members: 0
Guests: 34

more...
Sistem Intranet
MyCSSMenu Save Document
Penghargaan Komen

Sistem Tempahan
Bilik Gunasama
Hospital Keningau


MSISO 9001:2015


Sistem Ujian Kejururawatan


Sistem eLatihan


eSajian


Laporan Mingguan Aktiviti Bebas Denggi
Audio & Video Klip
MyCSSMenu Save Document


En. DAUD DULLAH
Ketua Unit Hasil
VISI

Hospital Keningau akan menjadi institusi Perkhidmatan
Rawatan Perubatan yang berkualiti dengan menekankan
penglibatan individu, keluarga and masyarakat dalam
penjagaan kesihatan di Pedalaman menjelang Tahun 2010

MISI

Misi Jabatan akan dapat direalisasikan melalui:

Penyediaan fasiliti yang lengkap, sesuai dan selamat

Pembentukan anggota
yang mengamalkan sifat professionalisma, semangat berpasukandan penyayang serta bersifat inovatif
dan kreatif

Penglibatan individu, keluarga dan masyarakat dalam penjagaan
kesihatan

WAKTU OPERASI

HARI ISNIN - JUMAAT

8.00am - 5.00pm
Kaunter Utama
Unit Hasil
5.00pm - 9.00mlm
Kaunter Hasil Pemungut Kecil Jabatan Kecemasan

HARI SABTU - AHAD
CUTI UMUM

8.00am - 12.00pm
Kaunter Utama
Unit Hasil
12.00t/hari - 09.00pm
Kaunter Hasil Pemungut Kecil Jabatan Kecemasan

Sebarang Pertanyaan:

Sila hubungi
Unit Hasil
Tel: 087-313000
Samb: 1104-1107


Fax: 087-331595
ARAS 1

UNIT HASIL

PENGENALAN

U
nit Hasil Hospital Keningau Sabah, merupakan sebuah unit yang berfungsi sebagai Memberi sokongan kewangan kepada program dan aktiviti Kementerian Kesihatan Malaysia dan Hospital Keningau melalui pelaksanaan dasar hasil berasaskan prosidur, arahan dan pekeliling kewangan yang ditetapkankan ( Akta Fee 1951, Perintah Fee (Perubatan) 1982, Perintah Fee (Perubatan) (Pindaan) (No.2)1994, Perintah Fee (Perubatan) (Pindaan) 2003, Perintah Am Bab F dan pindaan-pindaan yang dikeluarkan selepas itu serta pekeliling-pekeliling yang berkaitan). Tumpuan diberikan kepada pengujudan sistem kutipan hasil yang berkesan yang menjadi sumber kewangan Kerajaan.

Anggota Unit Hasil terdiri daripada sepuluh (10) orang anggota tetap dan lapan (8) orang Pembantu Tadbir (Sambilan). Anggota tetap ialah seorang Penolong Pegawai Tadbir, seorang Pembantu Tadbir Kewangan Kanan, tujuh (7) orang Pembantu Tadbir dan seorang Pembantu Tadbir Rendah. Lapan (8) orang Pembantu Tadbir (Sambilan) ditempatkan di Kaunter Jabatan Kecemasan Dan Trauma, Kaunter PAC Labour Room dan juga di wad-wad, untuk membantu pengurusan pendaftaran pesakit, dan pengurusan discaj pesakit.

 
OBJEKTIF

Unit Hasil Hospital Keningau, Sabah merupakan sebuah unit yang diberi mandat dalam memungut bayaran hasil berpandukan kepada prosedur-prosedur Akta Fee 1951, Perintah Fee (Perubatan) 1982, Perintah Fee (Perubatan) (Pindaan) (No.2)1994, Perintah Fee (Perubatan) (Pindaan) 2003, Perintah Am Bab F dan pindaan-pindaan yang dikeluarkan selepas itu serta pekeliling-pekeliling yang berkaitan.


PIAGAM PELANGGAN


Setiap pelanggan akan dilayan dengan baik, mesra, bertimbangrasa, hormat, bersopan santun, jujur dan ikhlas.

Setiap pelanggan akan diberi berkhidmatan sebaik mungkin secara professional.

Setiap pelanggan akan disediakan dengan kemudahandan persekitaran yang bersih.

Semua pelanggan akan diberi perkhidmatan mengikut giliran.

Proses penyediaan resit akan dilakukan dalam masa 8 minit bagi kedaan biasa.

Bagi kes-kes yang tidak dapat diselesaikan di peringkat kaunter akan dirujuk kepada pegawai-pegawai atasan yang berkenaan.


PERKHIDMATAN KAUNTER

- Kaunter Utama dan Pentadbiran Unit Hasil
- Kaunter Pemungut kecil Klinik Pakar
- Kaunter Pemungut kecil Jabatan Pesakit Luar
- Kaunter Pemungut kecil Jabatan Kecemasan
- Kaunter Pemungut kecil PAC Wad Bersalin
- Kaunter Pendaftaran Unit Hemodialisis
- Kaunter Pemungut Kecil Rehabilitasi
- Kaunter Pendaftaran Unit Rawatan Harian

FUNGSI UTAMA UNIT HASIL

- Menerima dan menentukan bayaran caj hospital
- Mengeluarkan bil dan resit bayaran berkomputer
- Membuat pendaftaran pesakit masuk wad menerusi sistem
- Menentukan kategori pesakit berdasarkan ‘Billing Group’
- Menerima bayaran deposit hospital menerusi sistem
- Memproses permohonan pengecualian bayaran menerusi
  sistem
- Menerima bayaran pelbagai (sewaan / bil air / bayaran balik)
- Memberi penerangan kepada pelanggan mengenai caj 
  rawatan pesakit
- Menyediakan Laporan Bulanan dan Tahunan
- Menyediakan Akaun belum terima
- Mengeluarkan Surat Peringatan menerusi sistem
- Memantau Intrim ~ Bil menerusi sistem
- Mengandalikan Panjar Deposit Khas dan Panjar Wang Runcit
- Menyedia dan memproses Tuntutan Laporan Perubatan
- Mengendalikan tindakan hapus kira akaun tertunggak
- Membuat Penyesuaian Hasil / Amanah / Jurnal
- Memasukkan kutipan harian ke bank
- Menyemak dan mengesahkan amaun slip bank
- Mengeluarkan resit bayaran berkomputer
- Beri nombor giliran pesakit
- Mendaftar pesakit baru dan susulan secara manual
- Menyediakan Home Base Folder
- Mengeluarkan resit bayaran / kupon
- Memberi nombor giliran pesakit

PENGURUSAN ~ UNIT HASIL

© Copyright Hospital Keningau. Unit Hasil HKGU

   Waktu Melawat
Isnin - Jumaat
12.30pm - 2.00pm
4.30pm - 7.30pm

Sabtu, Ahad
& Cuti Umum
12.30pm - 7.30pm
Capaian Terus
Pautan Agensi
SMS dan Ambil
Persijilan
 
 
 
Hak Cipta Terpelihara ® Portal Hospital Keningau2018 Dasar Privasi Dasar Keselamatan      

P E N A F I A N
Hospital Keningau, Sabah, Malaysia
tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan oleh penggunaan maklumat yang dicapai daripada portal ini.