OBJEKTIF 

HOSPITAL KENINGAU

 

 

 

Untuk mengoptimumkan perkhidmatan atau sumber dan meningkatkan penggunaan perkhidmatan.

 

Untuk meningkatkan program pelanggan untuk mencapai keseronokan pelanggan.

 

Untuk menyediakan kakitangan yang kompeten setiap masa.

 

Untuk mewujudkan dan meningkatkan sistem pengurusan kualiti secara berterusan.

 

Untuk menyediakan program jangkauan masyarakat untuk golongan kurang berkemampuan dan kurang berkemampuan dalam komuniti.

 

Untuk mewujudkan kerjasama dengan NGO dan perkongsian swasta.

 

Dikemaskini Pada : 01hb Januari 2019